BA ritgerðir

BA ritgerðir er hægt að nálgast á pdf formi á vefsíðu Skemmunnar

 

Ár          Höfundur                                Titill

2013       Jónína Eyvindsdóttir                   Jarðfundnir skór á Íslandi

2012       Sigurjóna Guðnadóttir                Nautn og nytjar. Uppgrafnir verslunarstaðir á Íslandi og erlendir gripir

2012       Arnar Logi Björnsson                  Jarðfundnir kambar á Íslandi

2012       Þuríður Elísa Harðardóttir         Heimþrá. Samanburðarrannsókn á ferli og hraða hrörnunar 20. aldar eyðibýla

2012       Sigrún Antonsdóttir                    Veiðigryfjur norrænna manna á víkingaöld

2012       Sverrir Snævar Jónsson             Undir moldinni: Rannsókn og saga jarðsjármælinga á Íslandi

2011       Guðrún Jóna Þráinsdóttir          Steinar í íslenskri fornleifafræði

2011       Sólveig Hulda Benjamínsdóttir    Jarðfundin leikföng á Íslandi

2011      Ásta Hermannsdóttir                  Lesið í landið : fyrirbærafræði, fornleifaskráning og menningarlandslag

2011      Björgvin Gunnarsson                 “Þungur hnífur” : víkingar í kvikmyndum

2011      Hildigunnur Skúladóttir               Helgigripir úr kaþólskri trú : varðveittir altarissteinar á Íslandi

2011      Kristín Axelsdóttir                      Prjón á Íslandi : “-las við rokk og prjóna”

2011      Margrét S. Kristjánsdóttir           Lesið í dýrabein : heimagerð áhöld úr Skriðuklaustursuppgrefti

2011      Una Helga Jónsdóttir                  “Kalt er við kórbak” : um beinasafnið frá Skriðuklaustri og staðsetningu grafa

2010      Davíð Bjarni Heiðarsson             Roman coins in Iceland : Roman remnants or Viking exotica

2010      Davíð Bragi Konráðsson             Fornleifafræðin í verki : Gjáskógaruppgröftur rannsakaður eftir vísindaheimspeki                                                                                   Bruno Latour

2010      Jakob Orri Jónsson                    “Þeir es Norðmenn kalla papa”

2010      Vala Gunnarsdóttir                     Heim að Hólum : um húsarúst númer 7 á Hólum í Hjaltadal

2009      Berglind Þorsteinsdóttir              Grafir týnast, gleymast nöfn : rannsókn á staðsetningu kirkjuminja í Skagafirði

2009      Bjarney Inga Sigurðardóttir        Ólafía Einarsdóttir : frumkvöðull í fornleifafræði

2009      Hekla Þöll Stefánsdóttir              Árnesþingstaður / ritgerðir

2009      Helga Sigríður Ívarsdóttir           Ristur, rit og rannsóknir : samspil fornleifa og texta í fornleifafræði

2009      Ingunn Ýr Guðbrandsdóttir         Einbúinn í Vígishelli : efnismenning, vitund og veruleiki útlaga á landnámsöld

2009      Jón Óskar Jónsson                     Trommusettið : þróun, innflutningur og samband trommara viðhljóðfærið sitt

2009      Margrét Björk Magnúsdóttir        Fornleifaskráning á Íslandi : hlutverk og staða

2009      Sólrún Inga Traustadóttir           Skák og mát : dægradvöl í miðaldaklaustrum á Íslandi

2009      Unnur Magnúsdóttir                    Brotin kuml : ástæður kumlárána á Íslandi

2008      Ármann Guðmundsson               Jarðhús á Íslandi : kynjafornleifafræðileg nálgun

2008      Bjarki Borgþórsson                    “Íslensk klaustur : hugsanlegt hospítal á Skriðuklaustri í Fljótsdal”

2008      Erna Þórarinsdóttir                     A grave revisited : on grave robbery in Viking Age Iceland

2008      Eva Kristín Dal                          Byggingarlag fyrri tíma : vegghleðslur miðalda

2008      Guðrún Finnsdóttir                     Gamalt! Eldra! Elst! : rannsókn á ritmiðlaumfjöllun um fornleifar og fornleifafræði                                                                                  árin 2000-2006

2008      Jórunn Magnúsdóttir                   Bak við veggi klaustursins : nunnur og munkar á Kirkjubæjar- og Skriðuklaustri :                                                                                     kynjafornleifafræðileg nálgun

2008      Kristín Halla Baldvinsdóttir          Aska og viðarkol í gröfum á Íslandi : greining ösku og viðarkola á mannabeinum                                                                                    og í gröfum

2008      Lilja Laufey Davíðsdóttir             Grafið en ekki gleymt : gerðir handastellinga ííslenskum gröfum og nýting þeirra                                                                                     til afstæðra aldursgreininga

2008      Lísabet Guðmundsdóttir              Viðargreiningar á fornum viði úr kirkjum Reykholts

2008      Margrét Valmundsdóttir              Að láta sitt eftir liggja : rýmisgreining á gripum úr uppgrefti í Skálholti

2008      Óskar Leifur Arnarsson              Snæbjörn Kristjánsson í Hergilsey : fornleifarannsóknir við norðanverðan                                                                                                  Breiðafjörð

2007      Brynhildur Baldursdóttir             Af leiri jarðar : rannsókn á leirkerabrotum frá Hólum í Hjaltadal

2007      Elín Bjarnadóttir                        Ef steinar gætu talað : rannsókn á kvarnarsteinum og kornneyslu Íslendinga fyrr á öldum

2007      Guðbjörg Melsted                      Staða kvenna í íslenskri fornleifafræði 2002-2006

2007      Guðlaug Vilbogadóttir                 legsteinninn springur og letur hans máist í vindum – : rannsókn á minningarmörkum í fjórum kirkjugörðum

2007      Hrafnkell Brimar Hallmundsson   Tekið í nefið : formgerðarfræðileg rannsókn á íslenskum tóbakspontum frá 18. og 19.. Öld

2007      Inga Hlín Valdimarsdóttir            Búr og náðhús : rannsóknir á gangabæjum á Suðurlandi

2007      Karlotta S. Ásgeirsdóttir             Flöskur og drykkjarílát úr gleri frá 17. og 18. öld :griparannsókn á glerílátum frá Skálholti

2007      Lísa Rut Björnsdóttir                  Fornminjar í Héðinsfirði og á Þegjandadal : samanburðurá dreifingu minja

2007      Ómar Smári Ármannsson           Sel og selstöður á Reykjanesskaganum – vestan Esju : heimildir, fjöldi, staðsetning, gerð og aldur

2007      Óskar Gísli Sveinbjarnarson       Aerial survey : archaeological survey through high altitude aerial photographs

2007      Sindri Ellertsson                        Frá rauða til dauða : járnvinnsla, sjálfsmynd og samfélag

2006      Böðvar Þór Unnarsson               Þingskálar á Rangárvöllum : uppmæling og samanburður við eldri rannsóknargögn auk vangaveltna um tilgang og eðli staðarins

2006      Colic, Etel                                 Medieval Icelandic pottery : the excavations at Gásir andSkriðuklaustur

2006      Dagný Arnarsdóttir                    “Áa vora bera brott beinakerlingarnar” : vangaveltur um siðfræði íslenskra legstaðarannsók

2006      Margrét Hrönn Hallmundsdóttir    Hér stóð bær : áhrif uppblásturs á fjögur eyðibýli í Rangárvallasýslu

2006      Stefán Ólafsson                         Teikningar – tímanna tákn : um mikilvægi gripateikninga fyrir fornleifafræði

2005      Albína Hulda Pálsdóttir               Segðu mér sögu af seli : fornleifafræðileg úttekt á íslenskumseljum

2005      Auður Jóhanna Blöndal               Kakelofn frá Hólum í Hjaltadal : og aðrir Kakelofnar á Íslandi

2005      Edda Linn Rise                           Verbúðir í Árnessýslu í ljósi fornleifafræðinnar : þróun verbúða 1700-1900

2005      Hákon Jensson                          Klausturgarðurinn á Skriðu : niðurstöður frjókornagreiningar um ræktun lækninga- og matjurta

2005      Hrönn Konráðsdóttir                   Bú er landstólpi : rannsókn á dýrleika lögbýla, túnum og afurðum í tveimur hreppum í Borgarfjarðarsýslu

2005      Kristín Erla Þráinsdóttir               Gripir sem tengjast klæðnaði : griparannsókn frá fornleifauppgreftinum á Hólum

2005      Lilja Björk Pálsdóttir                   Kúvíkur : an artefact study

2005      Úlfhildur Ævarsdóttir                  Fiskesafnið : hversu lýsandi eru gripirnir í Fiskesafninu áegypskri efnismenningu?

2004      Ágústa Edwald                           Gömlum götum má aldrei gleyma : leiðir í Borgarfjarðar- og Mýrasýslu á 19. öld

2004      Rúnar Leifsson                          Miðaldabyggð á Reyðarfelli endurskoðuð